Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Το Συμβούλιο, με τη σύστασή του το 2018, εντόπισε την ανάγκη αναθεώρησης του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου και υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη της νέας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας. Μετά από μια εντατική εργασία πέραν των δύο ετών και εντατικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική «Όραμα 2035» έχει ολοκληρωθεί. Η νέα Στρατηγική παρουσιάζει το όραμα της κοινωνίας και της οικονομίας για τα επόμενα 15 χρόνια, χαράζοντας έτσι την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρουσιάζει ένα νέο οικονομικό μοντέλο μέσω του οποίου προωθούνται θεσμικές αλλαγές, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παραγωγικές επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της ευημερίας όλων των πολιτών της Κύπρου.

Στις 6 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής «Όραμα 2035» στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανακοίνωση τύπου και σχετική παρουσίαση θα βρείτε πιο κάτω:Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Development of a long-term economic strategy.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση ΜΣΒΑ, 6 Ιουλίου 2022.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Τύπου, 6 Ιουλίου 2022.pdf