Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Για επικοινωνία με τη Γραμματεία του Συμβουλίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:+357 22 602935 / 22 602843

Emails: epetridou@mof.gov.cy, iskordi@mof.gov.cy

Τηλεομοιότυπο: + 357 22 660596

Διεύθυνση Γραμματείας (ΓΔ Ανάπτυξης): Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος

ή

στείλτε μας το μήνυμά σας μέσω της ή-Φόρμας Επικοινωνίας στα δεξιά

    • Για απευθείας επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μπορείτε να απευθυνθείτε στο chair@ecompet.cy

    η-Φόρμα Επικοινωνίας