Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κύπρου «Όραμα 2035»

Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 8/7/2021
Σχόλια μέχρι: 11/8/2021

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας με τίτλο «Όραμα 2035».
Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Η νέα Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του «Οράματος 2035».
Για την οριστικοποίηση της Στρατηγικής, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά και να αποστείλουν τυχόν σχόλιά τους στο Συμβούλιο τόσο επί της παρουσίασης όσο και επί του εγγράφου της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2021.