Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για την Ενίσχυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων, 23 Νοεμβρίου 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας, 2 Οκτωβρίου 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει της Έκθεσης Επιχειρείν της ΔΤ, Ιανουάριος 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για την "Δημιουργία Δείκτη Τιμών Ακινήτων στη βάση πραγματικών συναλλαγών", 7 Οκτωβρίου 2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας - Δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Fund)», 19 Ιουνίου 2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω Παραγωγικών Επενδύσεων», 30 Ιανουαρίου 2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID19, 27 Απριλίου 2020