Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Χωρίς καθυστερήσεις η μελέτη ΣΟΑΚ για μακροχρόνια στρατηγική - υπό μελέτη και η ανθεκτικότητα της οικονομίας σε εξωτερικές κρίσεις, 22 Μαΐου 2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPR220520.pdf