Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου εκτελεί η Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης).

Η Γραμματεία έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριών και συναντήσεων του Συμβουλίου, της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του κράτους.

Συγκεκριμένα, την Γραμματεία του Συμβουλίου απαρτίζει το ακόλουθο προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιων Επενδύσεων της ΓΔ Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών:
    ..
    • κα Ιωσηφίνα Σκορδή, Λειτουργός Προγραμματισμού - email: iskordi@mof.gov.cy
    ..\

    ..