Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Συνάντηση με Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της ετοιμασίας της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης για την Κυπριακή ΟικονομίαΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release.pdf