Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις Συμβουλίου για Προσιτή Στέγη, 08 Νοεμβρίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για αντιμετώπιση της Υπογεννητικότητας, 31 Οκτωβρίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος στην Κύπρο, 08 Ιουνίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για προώθηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 30 Μαϊου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για Περιφερειακό Σχεδιασμό στην Κύπρο. 24 Απριλίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις Συμβουλίου για Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές, 16 Ιανουαρίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις Συμβουλίου για αντιμετώπιση του Πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 13 Ιανουαρίου 2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις Συμβουλίου για Πράσινη Ανάπτυξη και Ενέργεια, 26 Μαϊου 2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις Συμβουλίου για το σχεδιασμό και θέσπιση Κατώτατου Μισθού στην Κύπρο, 15 Φεβρουαρίου 2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 3 Ιανουαρίου 2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για την Ενίσχυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων, 23 Νοεμβρίου 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας, 2 Οκτωβρίου 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID19, 27 Απριλίου 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυστάσεις Συμβουλίου για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει της Έκθεσης Επιχειρείν της ΔΤ, Ιανουάριος 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για την "Δημιουργία Δείκτη Τιμών Ακινήτων στη βάση πραγματικών συναλλαγών", 7 Οκτωβρίου 2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου για «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας - Δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Fund)», 19 Ιουνίου 2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύσταση Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω Παραγωγικών Επενδύσεων», 30 Ιανουαρίου 2019