Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Συνάντηση με Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της ετοιμασίας της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης, 5 Νοεμβρίου 2020,Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release_5.11.2020.pdf