Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Συνάντηση Συμβουλίου με Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Φίλιππο Χατζηζαχαρία, 6 Απριλίου 2023.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Τύπου_Συνάντηση ΣΟΑΚ με ΥΕΚΨΠ_6.4.2023.pdf