Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Contact Information


Email: iskordi@mof.gov.cy

Fax: + 357 22 660596

Address (DG Growth): 29 Byron Avenue, 1096 Nicosia, Cyprus

or

send us your message through the e-Contact Form on the right

e-Contact Form