Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Council participation in the Annual Research Conference (ARC) Council and in EC workshop for National Productivity Boards (NPBs), Brussels, 19-20 Nov 2018
  • Council participation in the 2nd EC workshop for National Productivity Boards (NPBs), Brussels, 24 Apr 2019Press Releases Archive