Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


The Council's accountability will be ensured, inter alia, through the publication of its Annual Report, which will analyze the work of the Council during the year, including any policy recommendations formulated and submitted to the Cypriot government.

Annual Council Reports: